Deklaracje Właściwości Użytkowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr.305/2011 przewiduje tzw. DoP (eng. „Declaration of performance“), w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi. Oznakowanie CE (fr. „Communautés Européennes“) umieszcza się na wyrobach, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych, aby wyrób budowlany mógł zostać wprowadzony na rynek. Znak CE oznacza, że dla tych produktów istnieje deklaracja właściwości. Zarówno w deklaracji właściwości użytkowej i oznakowaniu CE odnaleźć można normatywny opis właściwości produktu. Gwarantujemy Państwu przechowywanie tych deklaracji przez okres co najmniej 10 lat i są one dla Państwa w każdej chwili dostępne.

Deklaracje właściwości użytkowych dostępne są tutaj.