Deklaracje właściwości użytkowych

Strona główna/Wsparcie/Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje Właściwości Użytkowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr.305/2011 przewiduje tzw. DoP (eng. „Declaration of performance“), w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi. Oznakowanie CE (fr. „Communautés Européennes“) umieszcza się na wyrobach, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych, aby wyrób budowlany mógł zostać wprowadzony na rynek. Znak CE oznacza, że dla tych produktów istnieje deklaracja właściwości. Zarówno w deklaracji właściwości użytkowej i oznakowaniu CE odnaleźć można normatywny opis właściwości produktu. Gwarantujemy Państwu przechowywanie tych deklaracji przez okres co najmniej 10 lat i są one dla Państwa w każdej chwili dostępne.

Deklaracje Zgodności

Dokumenty wystawiane przez producenta potwierdzajce zgodność produktu z jego specyfikacją techniczną. Symbol CE w deklaracjach oznacza, że wyroby Semmelrock Stein+Design odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska Unii Europejskiej. Standardy te zostały opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN a oznakowanie CE pozwala na sprzedaż produktów do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Znak B występujący w deklaracjach przyznawany jest w ramach krajowego systemu znakowania wyrobów budowlanych, w odniesieniu do Aprobat Technicznych.

Deklaracje dla poszczególnych zakładów produkcyjnych Semmelrock Stein + Design zostały przygotowane w formacie pdf. Po zaznaczeniu zakładu rozwinie się szczegółowa lista dokumentów, które można pobrać. Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki deklaracji właściwości użytkowych mobilnie, poprzez QR kod widoczny na etykiecie produktu znajdującej się na palecie lub poprzez wpisanie kodu produktu (nr DoP).

Karty produktowe można pobrac klikając tutaj.