Symbole Semmelrock

Symbole Semmelrock

Innowacyjność i funkcjonalność określają filozofię produktu Semmelrock. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o ikonach i piktogramach używanych do oznaczania naszych produktów.

Produkt Wetcast

Wetcast wymaga czasochłonnego i pieczołowicie przeprowadzonego procesu produkcji, który pozwala uzyskać faktury płyt, które charakteryzują wgłębienia o różnym układzie i stopniu intensywności. A wszystko to dzięki płynnej mieszance, która wnika w zakamarki formy wiernie odwzorowując strukturę. Bogactwo kombinacji pozwala uzyskać oryginalny efekt wizualny.

Impregnacja

Technologia zabezpieczająca wierzchnią warstwę produktu, poprzez zamknięcie naturalnych porow i wypełnienie impregnatem wolnych sfer. W efekcie, na powierzchni, powstaje ochronna warstwa, ktora podwyższa właściwości użytkowe kostek brukowych takie jak ścieralność, odporność na zabrudzenia oraz mroz i sole odladzające. Impregnowane kostki brukowe są łatwiejsze w utrzymaniu czystości i dłużej zachowują oryginalną barwę.

Hydrofobizacja

Technologia ta polega na specjalnej obrobce mieszanki betonowej. Dzięki niej zredukowana zostaje naturalna tendencja kostki betonowej do wchłaniania wilgoci pochodzącej z opadow deszczu lub znajdującej się w gruncie. Wierzchnia, dekoracyjna warstwa kostki brukowej chroniona jest rownież systemem hydrofobizacji. Powstaje w ten sposob znakomicie „oddychający” produkt z betonu o zwięszonej odpornośi na działnie mrozu oraz soli. Końowy efekt to wyraźa redukcja wykwitow wapiennych.

System Einstein®

System Einstein®

Inteligentna technologia łączenia. Opatentowany system Einstein® zapewnia, że powierzchnia pozostaje w formie.

Oberflächenveredelung

Wykończenie powierzchni

Powierzchnię wielu naszych betonowych bloków udoskonala się, zmieniając gotowe kamienie w osobnym kroku.

Semmelrock Produkteigenschaft CE-Zeichen

Kryteria CE

Produkty Semmelrock spełniają restrykcyjne wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340.

Znak CE pozwala na sprzedaż produktów do wszystkich krajów Unii Europejskiej i jest gwarantem jakości.

Odpowiednią Deklarację właściwości użytkowych (DOP) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ponadto regularne zewnętrzne monitorowanie przeprowadzane jest przez akredytowane przez państwo instytuty badawcze. Daje to przewagę jakości dla naszych klientów w porównaniu z produktami z Niemiec i zagranicy.

Semmelrock Concept

Semmelrock Concept

 Bogactwo możliwych rozwiązań wynikającej z komplementarności w jednej rodzinie produktow. Łącząc ze sobą kostki brukowe i płyty, elementy uzupełniające można uzyskać jednorodną i statyczną aranżację przestrzeni.

Kombiform

Kombiforma

Kombiforma jest to zestaw kostek brukowych w rożnych formatach zapakowanych na jednej palecie. Produkty dostępne są wyłącznie w zestawach.

Semmelrock Produkteigenschaft Qualität

Jakość

Do wytwarzania naszych produktow stosujemy najwyższej jakości surowce. Wszystkie etapy produkcji podlegają szczegołowej kontroli. Produkty Semmelrock są zgodne z europejskimi normami PN-EN 1338, PN-EN 1339,PN-EN 1340, PE-EN 13198 i Aprobatami Technicznymi. Wszystkie produkty są poddawane badaniom wewnętrznym zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz badaniom zewnętrznym przez akredytowaną jednostkę IBDiM w Warszawie.

Semmelrock Produkteigenschaft Frost-Tau-Wechsel

Odporność na mróz i sól do odladzania

Warstwa licowa / powierzchnia wszystkich zadeklarowanych produktów jest odporna na zamarzanie i mróz zgodnie z normami obowiązującymi dla grupy produktów. Można stosować tylko środki rozmrażające odpowiednie dla produktów betonowych. Środki rozmrażające na bazie substancji aktywnych zawierających siarczan mogą uszkodzić nasze materiały betonowe.

Odporność na mróz

Produkt odporny na mroz. Nie odporny na sole odladzające.

Nośność

Ważna uwaga:

Warunkiem obciążenia i optymalnej funkcjonalności we wszystkich aplikacjach jest instalacja zgodna z normami ÖNORM i RVS.

Zasadniczo zalecamy, aby zasięgnąć profesjonalnej porady przy wyborze odpowiedniego produktu.

Semmelrock Belastbarkeit Begehbar

Możliwy ruch pieszy

Semmelrock Belastbarkeit PKW befahrbar

Możliwy ruch pieszy i kołowy do 2,5t

Semmelrock Belastbarkeit LKW befahrbar

Możliwy ruch kołowy powyżej 2,5t