Etykieta i deklaracja właściwości użytkowych (DoP) są dokumentami związanymi z wprowadzaniem produktu do obrotu, które jest regulowane odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Do produkcji betonowych kostek brukowych, krawężników betonowych i płyt betonowych wykorzystuje się laboratoryjnie opracowane receptury, które pozwalają tworzyć odpowiedniej jakości wyroby.
Jakość i funkcjonalność produktów określają europejskie normy PN-EN 1338, PN-EN 1339 oraz PN-EN 1340 definiujące wymagania i metody badań.

Etykieta umieszczona jest na palecie i jej podstawowym zadaniem jest możliwość zidentyfikowania wyrobu. Ponadto zawiera wiele różnych informacji, zarówno tych wymaganych przez przepisy jak i praktycznych dla klienta.

Kupując produkt, należy dokładnie sprawdzić wszystkietykiety i zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem.