Ogrodzenia

W jaki sposób montuje się skrzynkę na korespondencję oraz domofon w murze z bloków Sonnblick?

Ze względu na fakt, iż na rynku dostępnych jest wiele modeli skrzynek pocztowych i domofonów, to stopień trudności  ich montażu w ogrodzeniu jest również bardzo zróżnicowany.

W przypadku domofonów oraz tzw. skrzynek przelotowych  z wbudowanym domofonem, należy pamiętać o doprowadzeniu instalacji elektrycznej do ogrodzenia oraz wyprowadzeniu  w kanale muru kabla lub rury osłonowej.

Skrzynkę zazwyczaj montuje się w słupku pomiędzy bramą wjazdową a furtką. Ze względów konstrukcyjnych i wytrzymałościowych zaleca się,  aby szerokość słupka w tym przypadku wynosiła minimum 80 cm  (tj. dwa pełne bloczki). Po ustaleniu zadanej wysokości,  na której zamontowana ma być skrzynka, należy dokładnie trasować jej kształt na bloczkach, a następnie wyciąć go przy użyciu elektronarzędzi i dopasować do muru.

Jak przygotować fundament do budowy ogrodzenia w systemie Sonnblick?

Pod murami ogrodzeniowymi, w tym także w systemie Sonnblick, zawsze należy wykonać fundament ciągły. W zależności od rodzaju gruntu rodzimego i głębokości strefy przemarzania, fundament powinien być posadowiony poniżej tej strefy.  W Polsce głębokość przemarzania waha się od 0,8 m  (w zachodnich rejonach naszego kraju) do 1,4 m  (w regionach północno-wschodnich). W przypadku gruntów  piaszczystych (nie nawodnionych i nie wysadzinowych)  głębokość posadowienia można ograniczyć do 0,5 m.

Podczas konstruowania fundamentu należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych.  Uchronią one budowlę przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów,  zmian temperatury i wilgotności. Odległość pomiędzy dylatacjami powinna wynosić 10 – 12 m. Optymalnym sposobem wykonania fundamentu jest podzielenie prac na dwa etapy.

W etapie pierwszym należy wykonać wykop o szerokości minimum 30 cm i głębokości dostosowanej do strefy przemarzania,  a następnie zalać go betonem klasy C16/20.  Wysokość tej warstwy należy dostosować do powierzchni terenu wokół muru, przy założeniu wymiarów ławy żelbetowej  o wysokości minimum 30 cm.

Drugi etap rozpoczyna się po stwardnieniu wylanego betonu, co trwa ok. 24 godzin. W pierwszej  kolejności przygotowuje się szalunki zasadniczej ławy żelbetowej. Wysokość ławy powinna wynosić  minimum 30 cm, szerokość zaś nie powinna być większa niż szerokość muru (19 cm).

W przygotowane szalunki należy wmontować zbrojenie podłużne (2 x Ø 10 górą i dołem), zbrojenie poprzeczne słupków (8 x Ø 10) oraz zbrojenie pośrednie przęsła (4 x Ø 10). Rozstaw prętów zbrojenia poprzecznego należy zaplanować tak, aby zapewnić minimalne otulenie. Po dokładnym sprawdzeniu odległości pomiędzy zbrojeniem poprzecznym słupków i jego rozstawu w przekroju, całość zalewa się betonem klasy C20/25.

Jakiej zaprawy należy użyć w trakcie budowy ogrodzenia z bloczków Vario?
Czy po wybudowaniu ogrodzenia bloczki trzeba impregnować?

Podczas budowy ogrodzenia z bloczków Vario należy zastosować zaprawę cementową z plastyfikatorem. Można również zaprawę zabarwić barwnikiem na pożądany kolor. Bloczków Vario nie trzeba impregnować.

Użytkownicy, którzy przeglądali ten artykuł, najczęściej czytali o:

kamień na skarpę

Murki oporowe w ogrodzie mają wiele zastosowań – można je wykorzystać do tworzenia skarp, zastępować nimi balustrady na tarasach czy tworzyć ozdobne elementy małej architektury. Kluczowe jest jednak, by wiedzieć, z czego zrobić murek oporowy, aby spełniał on swoje funkcje – praktyczną i estetyczną.

skarpa w ogrodzie

Nowoczesne schody do domu powinny być nie tylko świetnie dopasowane do otoczenia budynku, ale także funkcjonalne i trwałe. Niezaprzeczalnie powinny charakteryzować się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Ważne są takie aspekty, jak: materiał wykonania, sposób wykończenia oraz wymiary. Schody nie mogą być zbyt wąskie ani strome, a ponadto muszą mieć właściwą głębokość, aby możliwe było komfortowe wchodzenie i schodzenie.

kostka brukowa cena

Zastanawiasz się, ile kosztuje aranżacja ogrodu? Ostateczny koszt zależy od wielu czynników, takich jak użyte materiały, wielkość powierzchni czy poszczególne elementy projektu. Podpowiadamy, ile kosztuje ułożenie kostki za metr, ile kosztuje budowa altany murowanej czy ile kosztuje kostka granitowa.

płyty ażurowe

Wybór płytek na schody zewnętrzne domu to jedno z większych wyzwań urządzania terenu wokół posesji. Wszystko to dlatego, że płytki muszą pasować do stylu i elewacji domu oraz ogrodzenia, a także alejek ogrodowych, podjazdów i bramy. Spójne, wizualne dopasowanie tak wielu elementów nie jest prostym zadaniem, jednak przy dobrym projekcie jest jak najbardziej możliwe. Doradzamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze schodów oraz odpowiednio dopasowanych do nich płyt.

Go to Top