Opis

Stosuje się je podczas układania płyt tarasowych w celu uzyskania równej szerokości spoin.