Witamy w wyszukiwarce deklaracji właściwości użytkowych (DoP) i oznakowania CE dla produktów Semmelrock.

Co to jest DoP i oznakowanie CE?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr.305/2011 przewiduje tzw. DoP (eng. „Declaration of performance“), w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi. Oznakowanie CE (fr. „Communautés Européennes“) umieszcza się na wyrobach, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych, aby wyrób budowlany mógł zostać wprowadzony na rynek. Znak CE oznacza, że dla tych produktów istnieje deklaracja właściwości. Zarówno w deklaracji właściwości użytkowej i oznakowaniu CE odnaleźć można normatywny opis właściwości produktu. Gwarantujemy Państwu przechowywanie tych deklaracji przez okres co najmniej 10 lat i są one dla Państwa w każdej chwili dostępne.

 

Jak uzyskać deklarację właściwości użytkowych (DoP) produktów Semmelrock?

Przygotowaliśmy dwa sposoby wyszukiwania deklaracji właściwości użytkowych produktów Semmelrock.

 

1. Wyszukiwanie on-line po numerze DoP

1. Wyszukiwanie on-line po numerze DoP

Wszystkie produkty Semmelrock, dla których zgodnie z normą wymagana jest deklaracja właściwości użytkowych oznaczone są wielocyfrowym kodem produktu (numer DoP), który znajdą Państwo na etykiecie (wzór na obrazku).

 

W celu wyszukania należy wpisać wielocyfrowy kod produktu (numer DoP) w polu poniżej i kliknąć przycisk „szukaj”.

Ważne: przy wpisywaniu nr DoP należy zwracać uwagę na wielkość znaków.

Dokument można zachować w komputerze lub bezpośrednio wydrukować.

 

2. Mobilny dostęp za pomocą kodu QR

2. Mobilny dostęp za pomocą kodu QR

DoP można wyszukać również mobilnie poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie. Wymagane jest do tego zainstalowanie aplikacji App, którą udostępniamy bezpłatnie.

 

Aplikację Wienerberger App, która obejmuje również wszystkie produkty Semmelrock, dla których zgodnie z normą wymagana jest deklaracja właściwości użytkowych, w celu zainstalowania w swoim smartfonie można pobrać w zależności od systemu operacyjnego z:

 

Android OS

Apple iOS

Windows Phone
 

Deklaracja właściwości użytkowych może zostać zachowana jako zdjęcie ekranu, a następnie wysłana mailem lub jako MMS oraz wydrukowana.