Informacje ogólne 2

 • Jakie rodzaje spoin można stosować do nawierzchni z płyt i kostek brukowych?

  faq-4Jest wiele możliwości wypełnienia spoin między kostkami i płytami. Najczęściej stosowane jest wypełnienie piaskiem. Może to być zwykły czysty piasek, piasek kwarcowy czy też, unikając dodatkowych kosztów, można wykorzystać piasek, który już jest na budowie. Natomiast należy go przesiać w celu usunięcia zanieczyszczeń. Można również użyć elastycznych fug wodoodpornych czy epoksydowych. Przy stosowaniu fug ważne jest aby stosować się do zaleceń producenta i w czasie nakładania spoiny chronić kostki i płyty (np. taśmą malarską) przed zabrudzeniem. Jeśli wybrane zostaną spoiny epoksydowe należy pamiętać, że szerokość fugi powinna mieć minimum 5 mm. Przestrzeń między kamieniami można również wypełnić drobnym kruszywem szlachetnym o frakcji 1 - 3 mm i koniecznie łamanym (co zmniejsza jego wypadanie z fugi). W tym przypadku fuga również powinna mieć minimum 5 mm szerokości. Wszystkie wymienione materiały są ogólnie dostępne w składach budowlanych i przy ich stosowani unależy stosować się do zaleceń producenta.

 • Jaka jest przyczyna tego, że po deszczu kostka brukowa bardzo długo jest mokra lub nierównomiernie wysycha? Czy oznacza to, że kostka jest wadliwa?

  faq-5Zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe dopuszczone do sprzedaży na obszarze Unii Europejskiej jako wyrób pierwszego gatunku muszą mieć parametr nasiąkliwości na poziomie niższym niż 6%.

  Jednak ze względu na minimalną zmienność warunków, w których dojrzewa wyprodukowana w danym okresie partia kostki oraz naturalną porowatość betonu dopuszczalne są wahania tego parametru - nie świadczy to w żaden sposób o wadliwości zabudowanego produktu.

Układanie z bruku i płyt 3

 • Czy na tarasie wylanym z betonu mogę ułożyć płyty?

  faq-12Na tarasie wylanym z betonu można układać płyty. Nawierzchnie betonowe wykłada się w temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza a przygotowana powierzchnia powinna być czysta i sucha. Podłoże powinno stanowić monolit, bez widocznych pęknięć i wykruszeń. Należy dobrać właściwy klej wodo i mrozoodporny. I pamiętać o zastosowaniu minimum 2% spadku. Produkty układamy przy pomocy gumowego młotka, sprawdzając poziomicą ich prawidłowe usytuowanie.

   

  faq-6W przypadku płyty z rodziny Bradstone (Blue Lias, Old Town, Travero, Milldale), które mają naturalnie profilowaną różną wysokość, należy zastosować odpowiednią warstwę kleju. Podczas układania należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy poszczególnymi elementami, pozostawiając miejsce na spoinę. Zalecane jest używanie fug elastycznych. Przed nakładaniem fug krawędzie kamieni należy zabezpieczyć taśmą malarską, a po zaschnięciu spoiny taśmę odkleić i ewentualne zanieczyszczenia spłukać bieżącą wodą.

   

Pielęgnacja 1

Ogrodzenia 3

Bruk – detale wykończeniowe 2