Pielęgnacja powierzchni
z kostki brukowej w praktyce

Aby zachować naturalny i estetyczny wygląd nawierzchni z kostki brukowej,
należy o nie systematycznie dbać. Dowiedz się, jakie zabiegi pielęgnacyjne można stosować, aby utrzymać nawierzchnie z kostki na dobrym poziomie.


Naturalne nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnie wykonane z betonowych kostek brukowych mają być nie tylko ozdobą posesji
czy ogrodu, lecz przede wszystkim powinny być trwałe i estetyczne mimo upływu czasu i zgodnego
z przeznaczeniem użytkowania. Aby zachować ich naturalny wygląd, należy o nie systematycznie dbać.

Beton jest materiałem porowatym, w którym podczas procesu twardnienia zachodzą procesy fizykochemiczne. Zatem, jak każdy produkt naturalny, w trakcie użytkowania ulega zmianom. Większość z nas nie zwraca uwagi na takie aspekty techniczne jak właściwości betonu i proces starzenia się. Przed ułożeniem nawierzchni warto wiedzieć, jak ważne jest wykonanie prawidłowej podbudowy i jakie zabiegi pielęgnacyjne można stosować, aby utrzymać nawierzchnię na dobrym poziomie.


Naturalne zabiegi pielęgnacyjne

<br />Naturalne zabiegi pielęgnacyjne <br />

Uzupełnianie spoin

 

O nawierzchnię należy dbać już od pierwszych dni jej użytkowania. Na bieżąco uzupełniać spoiny piaskiem, wykorzystanym do ich budowy. Ten prosty zabieg zabezpiecza pojedyncze elementy przed przemieszczaniem się oraz zarastaniem trawami czy mchami. Należy zwrócić uwagę, aby zastosowany piasek nie zawierał frakcji pylastych
i ilastych, które wnikając w pory betonu powodują trudne
do usunięcia zmiany kolorystyczne. Jeśli jednak zastosowany materiał nie był odpowiedniej jakości, wówczas jak najszybciej należy go usunąć spłukując dużą ilością wody pod ciśnieniem.

„Zielone” fugi

Mchy, porosty i trawy zarastające fugi między kostkami najczęściej powstają poprzez nanoszenie ziemi z kół samochodów, taczek, kosiarek czy butów. Ziarna roślin zagłębiają się w nich i łatwo się rozrastają. Po prostu należy je usuwać myjką ciśnieniową, a wolne przestrzenie uzupełniać świeżym piaskiem.

Wykwity wapienne

 

Na nawierzchni niekiedy pojawiają się wykwity wapienne
(białe naloty o różnej intensywności powstające w trakcie naturalnego dojrzewania betonu), które z czasem samoistnie znikają. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

 

Jest kilka popularnych metod ich eliminowana. Pierwszym
z nich jest stosowane, już na etapie układania kostek, piaskowania. Wówczas wykwity na ogół zostają częściowo usunięte. Z czasem, przy prawidłowo zaprojektowanej
i wykonanej podbudowie, zanikają bezpowrotnie.

Przy dużym natężeniu wykwitów można stosować ogólnie dostępne środki chemiczne. Środki te należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami producenta oraz wypróbować ich działanie w nie eksponowanym miejscu, a ich kilkukrotne użycie powinno w efekcie doprowadzić do zniknięcia wykwitów wapiennych. Jednakże należy mieć świadomość, że jeśli podbudowa ma tendencje do trzymania wody, to podciąganie kapilarne może powodować powtórne ich powstawanie. Jedynym sposobem na uniknięcie ponownego wykonywania tej samej pracy jest wówczas analiza wykonanej podbudowy, niekiedy wymagająca modernizacji lub wręcz demontażu i ponownego jej wykonania.


Pielęgnacja z zastosowaniem środków chemicznych

<br />Pielęgnacja z zastosowaniem środków chemicznych

Oleiste plamy

 

W trakcie standardowego użytkowania nawierzchni może zostać ona ubrudzona substancjami oleistymi np. olejem silnikowym, hydraulicznym, smarami, płynem hamulcowym itp. Wówczas powstają ciemne plamy różnej wielkości. Wprawdzie z czasem zszarzeją, jednak nigdy nie zginą samoistnie. Zdecydowanie nie należy próbować ich czyścić myjką ciśnieniową. Takie działanie może spowodować tylko powiększenie zabrudzonego obszaru. Plamy oleiste należy usuwać nie tylko powierzchniowo, ale również z porów betonu, stosując ogólnodostępne środki chemiczne, które nie powodują zmian strukturalnych i kolorystycznych na powierzchni.

Drugim sposobem jest po prostu wymiana zabrudzonych kostek na nowe. Należy jednak wiedzieć, że nowe elementy mogą odbiegać kolorystycznie od tych,
z których ułożona jest nawierzchnia.

Impregnacja

 

Impregnowanie nawierzchni zabezpiecza ją przed starzeniem się betonu oraz przyjmowaniem zabrudzeń. Na rynku dostępnych jest wiele impregnatów zabezpieczających powierzchnię przed absorbowaniem zabrudzeń. Po ich zastosowaniu można uzyskać nawierzchnie matowe, błyszczące, intensyfikujące kolor czy neutralne.
W zależności od rodzaju impregnatu i zaleceń producenta można je nakładać na różne sposoby
np. poprzez czasochłonne malowanie pędzlem lub wałkiem czy też impregnowanie natryskowo.
Proces ten zgodnie z zaleceniami producentów impregnatów należy powtarzać.